Készüljünk együtt Húsvétra a SZENT HÁROM NAPON. A következőkben olvashatjuk a nagyheti eseményeket. Ne csak távolról szemléljük Jézus életének történeteit, legyünk részesei, vegyünk részt a virágvasárnapi bevonulásban, a nagycsütörtöki ünnepi vacsorában, a nagypénteki kereszt titkában, majd a nagyszombati feltámadási körmenetben, hogy ezen események fényében érthessük meg Húsvétnak, a feltámadásnak a titkát!

Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja. Ezen a napon ünnepli az Egyház Jézus jeruzsálemi bevonulását: a papság és a hívek a szentelt barkával körmenetet tartanak. A virágvasárnapnak kettős jelentősége van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja, másrészt előre vetíti Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát. A szentmise keretében elhangzik a passió, Jézus szenvedéstörténete.

Délelőtt 3/4 9-kor lesz a szentmise!

Nagycsütörtök – A püspöki székhelyeken e nap délelőttjén a megyéspüspök együtt misézik papjaival, akik megújítják szentelési ígéretüket. Ezen a szentmisén a püspök olajat szentel. Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékmiséjén az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására emlékezünk. Az esti szentmisén, amikor a pap a Glóriát énekli, megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona, azután elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek”. A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról mindent.

Délután 5 órakor kezdődik a nagycsütörtöki szentmise.

Nagypéntek – Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. A szertartás keretében elhangzik a passió Szent János evangélista szerint. Ünnepélyes könyörgést végeznek a pápáért, a püspökökért, a papokért, hívőkért és hitetlenekért. Az ünnepélyes imák után következik a hódolat a kereszt előtt. Majd elimádkozzuk a Miatyánkot és az áldozás következik. A szertartás után a hívek a szent sírnál imádkoznak.

Délután 3 órakor kezdődik a dramatizált keresztút a plébánia udvarán, majd 5 órakor a nagypénteki szertartás.

Nagyszombat – Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított szentsírt. Húsvét vigíliájaA körmenetben a feltámadt Krisztust hirdetjük. Szombaton, a kezdődik a liturgia. Első eseménye a tűzszentelés és a húsvéti gyertya megszentelése. A húsvéti örömének ( Exultet ) az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A Glória ünnepélyes éneklése során megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona. Ünnepi örömmel dicsőítjük Istent az Alleluja éneklésével. Az olvasmányok átfogják az üdvösség történetét. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Ezt követi a keresztvíz megszentelése és a keresztelés. Majd az összes hívők megújítják keresztségi fogadalmukat.

Délután 5 órakor, a temetőben kezdődik a nagyszombati feltámadási körmenet.

 

Share/Save/Bookmark