Támogatóink

Támogatóink: Tárhely.eu

Cloud.hu

Cloud.hu - Felhőalapú virtuális szerver.
www.cloud.hu
Zsui.hu

Tárhelyszolgáltatás.com
Eudomain.eu

Gyorshonlap.hu

Ki van itt?
Oldalainkat 16 vendég böngészi
Imádságok
Az angyali üdvözlet

"Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.” Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozz érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

Ámen.

PÜNKÖSDI EGYHÁZKÖZSÉGI NAP

Több éves hagyomány, hogy pünkösd ünnepén egyházközségünk fiataljai és idősebbjei összegyűlnek, együtt ünnepelve az Egyház születésnapját.
Ezért hívjuk és várjuk az egész családot 2015. május 24-én, Pünkösdvasárnap, egyházközségünk közös ünnepére.

A pünkösdi ünnep délután 4-kor a plébánia udvarán szabadtéri szentmisével kezdődik.
(Ezen a vasárnapon délelőtt ¾ 9-kor nem lesz szentmise)

5 órakor énekes, verses, humoros jelenetekkel ajándékozzuk meg egymást, melyet egyházközségünk hittanosai, fiataljai és az idősebbek mutatnak be. Ezután lehetőség van kötetlen beszélgetésre, játékra.

Kérjük, hogy a kínálnivalóhoz egy- egy tálca süteménnyel járuljanak hozzá a családok.

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 

Készüljünk együtt Húsvétra a SZENT HÁROM NAPON. A következőkben olvashatjuk a nagyheti eseményeket. Ne csak távolról szemléljük Jézus életének történeteit, legyünk részesei, vegyünk részt a virágvasárnapi bevonulásban, a nagycsütörtöki ünnepi vacsorában, a nagypénteki kereszt titkában, majd a nagyszombati feltámadási körmenetben, hogy ezen események fényében érthessük meg Húsvétnak, a feltámadásnak a titkát!

Virágvasárnap a nagyböjt utolsó vasárnapja. Ezen a napon ünnepli az Egyház Jézus jeruzsálemi bevonulását: a papság és a hívek a szentelt barkával körmenetet tartanak. A virágvasárnapnak kettős jelentősége van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja, másrészt előre vetíti Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát. A szentmise keretében elhangzik a passió, Jézus szenvedéstörténete.

Délelőtt 3/4 9-kor lesz a szentmise!

Nagycsütörtök – A püspöki székhelyeken e nap délelőttjén a megyéspüspök együtt misézik papjaival, akik megújítják szentelési ígéretüket. Ezen a szentmisén a püspök olajat szentel. Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékmiséjén az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására emlékezünk. Az esti szentmisén, amikor a pap a Glóriát énekli, megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona, azután elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek”. A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról mindent.

Délután 5 órakor kezdődik a nagycsütörtöki szentmise.

Nagypéntek – Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. A szertartás keretében elhangzik a passió Szent János evangélista szerint. Ünnepélyes könyörgést végeznek a pápáért, a püspökökért, a papokért, hívőkért és hitetlenekért. Az ünnepélyes imák után következik a hódolat a kereszt előtt. Majd elimádkozzuk a Miatyánkot és az áldozás következik. A szertartás után a hívek a szent sírnál imádkoznak.

Délután 3 órakor kezdődik a dramatizált keresztút a plébánia udvarán, majd 5 órakor a nagypénteki szertartás.

Nagyszombat – Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított szentsírt. Húsvét vigíliájaA körmenetben a feltámadt Krisztust hirdetjük. Szombaton, a kezdődik a liturgia. Első eseménye a tűzszentelés és a húsvéti gyertya megszentelése. A húsvéti örömének ( Exultet ) az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A Glória ünnepélyes éneklése során megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona. Ünnepi örömmel dicsőítjük Istent az Alleluja éneklésével. Az olvasmányok átfogják az üdvösség történetét. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Ezt követi a keresztvíz megszentelése és a keresztelés. Majd az összes hívők megújítják keresztségi fogadalmukat.

Délután 5 órakor, a temetőben kezdődik a nagyszombati feltámadási körmenet.

 

Share/Save/Bookmark
 

NAGYBÖJT

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

Hamvazószerda abból az ősi hagyományból eredeztethető, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emléke a mai napig megjelenik a szertartásban: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, közben ezt mondva: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

Az Egyház hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A bűnbánat jeleként a nagyböjt egész folyamán elmarad a szentmisében az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése, a templomot pedig ez időszakban nem díszíti virág. A nagyböjt liturgikus színe a lila.

Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton. Péntekenként fél 5-kor, mi is imádkozzuk a keresztutat. Vegyünk részt minél többen rajta, ezzel is kifejezve lemondásunkat, imádságunkat a szenvedő Krisztusért.

Share/Save/Bookmark
 

Kedves Hittanosok!


Sok szeretettel várunk november 29-én, szombaton a bajóti plébánia hittantermébe, hogy saját kezűleg készítsük el azt az ADVENTI KOSZORÚT, mely advent 4 hetében közös imádságra gyűjti össze a családot.

9 óra : 1-2. osztály

10 óra : 3-4-5. osztály

11 óra: 6-7-8-9. osztály

Lehetőséged lesz vásárolni koszorú alapot, gyertyákat a liturgikus színekben ( lila, rózsaszín). Az előző évekhez hasonlóan, kb. 800 Ft-ot hozz magaddal, ha minden hozzávalót szeretnél megvenni.

Hozd el a tavalyi koszorúalapod is (ha van). Természetesen ezzel csökken a koszorú ára is.

Hozzatok magatokkal olyan természetben fellelhető száraz növényt, ami alkalmas lehet a koszorú díszítésére, pl. fenyőtoboz, fél dió, száraz virág, búzakalász stb. il.. néhány örökzöld ágat.

Ha citrom, narancskarikákkal szeretnél díszíteni, már most kezdd el azok szárítását.

Szeretettel várunk: Kati néni és Lotti néni

 

Share/Save/Bookmark
 

Október 26-án, vasárnap ünnepeljük templomunk védőszentjeit: Szent Simon és Júdás Tádé apostolokat. Az ünnepi szentmise a szokásos időben, 3/4 9-kor kezdődik, de ne feledkezzünk el az esti/éjszakai óraállításról ( 3-ról 2 órára). Jöjjünk minél többen, hogy együtt ünnepeljünk!

"Istenünk, ki úgy akartad, hogy Apostolaid révén ismerjük meg szent nevedet, kérünk, Szent Simon és Júdás Tádé apostol közbenjárására add, hogy Egyházad állandóan gyarapodjék, és egyre több népet egyesítsen magában!"

Share/Save/Bookmark
 

Kedves Hittanos Gyerekek, Szülők!

Sok-sok közös kirándulás élményünk van már a nyári táborokból, ezért az őszi szünetben szeretettel hívunk titeket, hogy fedezzük fel az őszi természetben az isteni teremtés nyomait. Erre a kirándulásra hívunk október 27-én, hétfőn, téged, akár egyedül, akár szüleiddel együtt.

 

A nyergesi hittanosok Nyergesről mennek, a bajótiak Bajótról indulnak, és a célnál, a mogyorósi szikláknál találkozunk egymással.

A hegycsúcson tüzet rakunk és szalonnát sütünk. Ha van kedved sütögetni, a hozzávalókat hozd magaddal ( pl. grillvirsli, szalonna, sonka, hagyma stb) Nyársat ott vágunk.

Ha nem szeretnél sütögetni, akkor se feledkezz meg a szendvicsekről.

Ezen túl italt, esőkabátot csomagolj a hátizsákodba és a réteges öltözet, kényelmes sportcipő is segíti azt, hogy jól érezd magad ezen a napon.

Indulás a nyergesieknek:

9.00 Plébánia

9.15 Régi temető

9.30 Búzás- hegy

Indulás a bajótiaknak:

9.00 Bajóti Plébánia udvara


Sok szeretettel várunk:

László atya, Zsuzsa néni, Kriszti néni, Kati, Attila bácsi, Lotti néni

 

Share/Save/Bookmark
 

 

2014. október 4-én, szombaton Beer Miklós püspök és Écsy Gábor, a Katolikus Karitasz igazgatója elismeréseket adott át 37 karitasz önkéntesnek. A 2012-ben alapított Caritas Hungarica-díj az önkéntesek elismerésének munkájaként jött létre, mellyel hosszú évtizedes szolgálatukat ismeri el, melyet a rászorulók, betegek, magányos idősek irányába tettek
Idén, a 37 díjazott között volt falunk szülöttje, a helyi karitasz közösség és egyházközség tagja: HAVRANCSIK JÁNOSNÉ, ILA NÉNI, aki az elismerő oklevelet, valamint a díjjal járó aranyozott Karitász-kitűzőt és kerámia plasztikát vehette át.
Gratulálunk és még sok aktív évet kívánunk neki családja és az egyházközség szolgálatában!

Share/Save/Bookmark
 

FELNŐTT KATEKÉZIS

Ősztől ismét folytatjuk a felnőtt katekézist, melyen ismét Dr. Török Csaba teológiai professzor lesz a vezetőnk. Ferenc Pápa Az evang
élium öröme c. apostoli buzdítása lesz az egyes találkozások témája.


Az első alkalom október 7-én, este 7 órakor kezdődik a nyergesújfalui plébánia közösségi termében, melyre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Share/Save/Bookmark
 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 7

Bejelentkezés

Üdvözöljük a BajótiPlébánia.hu weboldalon!